Deurwaarder past ten onrechte geen beslagvrije voet toe (2017)

De heer B. uit Almelo over een kort geding met deurwaarder V. (2017)

Gerechtsdeurwaarder V. legt ter uitvoering van een vonnis beslag op het gehele pensioen van de heer B. Zowel de heer B. als zijn advocaat vragen de deurwaarder om de beslagvrije voet toe te passen. De deurwaarder geeft aan geen beslagvrije voet toe te passen, omdat de heer B. weigert de juiste en volledige gegevens aan hem te verstrekken.

Wie in Nederland woont of verblijft, heeft recht op toepassing van de beslagvrije voet. De strekking van de beslagvrije voet is om het bestaansminimum te waarborgen. Vraagt de deurwaarder een beslagene om zijn inkomensgegevens, dan rust op hem een verplichting tot het verstekken van deze informatie. Het niet nakomen van deze verplichting betekent niet dat hij geen recht meer heeft op toepassing van de beslagvrije voet.

Het is de voorzieningenrechter ook niet gebleken dat de deurwaarder de heer B. om inkomensgegevens heeft gevraagd. Dat de deurwaarder de beslagvrije voet van de heer B. heeft vastgesteld op nihil is in strijd met de wet. Deurwaarder V. wordt veroordeeld de beslagvrije voet met terugwerkende kracht toe te passen vanaf het moment van beslaglegging.


Toegang tot betaalbare rechtshulp bij incassovragen en problemen
Stichting Mindercasso maakt zich sterk voor goede en betaalbare rechtsbijstand aan mensen die dat nodig hebben, maar de middelen moeilijk kunnen vinden.

Op onze website leggen wij vragen over incassoprocedures helder uit en dragen wij oplossingen aan hoe daarmee om te gaan. Ons landelijk dekkend netwerk van vrijwilligers is het hele jaar door 24/7 per mail, chat en telefoon bereikbaar voor mensen met dringende incassovragen en problemen. Onze hulp is gratis.

Contact
Neem contact met ons op via het reactieformulier.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.