Dunea NV sluit ten onrechte de watermeter af (2017)

Mevrouw K. uit Zoetermeer over een kort geding met Dunea NV (2017)

De kantonrechter heeft Dunea bij verstekvonnis van 2016 gemachtigd de watertoevoer van de woning van mevrouw K. te onderbreken. Daarbij is bepaald dat Dunea de levering van water niet mag beëindigen als dat in strijd is met de Regeling afsluitbeleid voor kleinverbruikers van drinkwater.

Begin 2017 vindt afsluiting van het drinkwater plaats. Ook na tussenkomst van een advocaat blijft Dunea weigeren het water weer aan te sluiten. Op de mondelinge behandeling bevestigt de rechter dat Dunea een beleid moet voeren dat erop is gericht op het afsluiten van water te voorkomen. De rechter loopt de Regeling na en stelt vast dat er aan meerdere eisen van de Regeling niet is voldaan. Dunea dient dan ook per omgaande de drinkwatervoorziening in de woning te herstellen.


Toegang tot betaalbare rechtshulp bij incassovragen en problemen
Stichting Mindercasso maakt zich sterk voor goede en betaalbare rechtsbijstand aan mensen die dat nodig hebben, maar de middelen moeilijk kunnen vinden.

Op onze website leggen wij vragen over incassoprocedures helder uit en dragen wij oplossingen aan hoe daarmee om te gaan. Ons landelijk dekkend netwerk van vrijwilligers is het hele jaar door 24/7 per mail, chat en telefoon bereikbaar voor mensen met dringende incassovragen en problemen. Onze hulp is gratis.

Contact
Neem contact met ons op via het reactieformulier.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.