26 november 2016

Gesubsidieerde rechtshulp (pro deo advocaat)

Wat kost het verweer in een (pro deo) incasso rechtszaak (tarieven 2018)

Aan het voeren van een (pro deo) incasso rechtszaak zijn verschillende soorten kosten verbonden. Als u zich wilt verweren (en u in aanmerking komt voor een toevoeging) moet u rekening houden met de volgende onderdelen en (indicatieve) bedragen:

Onderdeel toelichting minimaal maximaal
Advocaatkosten (eigen bijdrage)  
Incasso advies (LAT) (1) € 77 € 129
Incasso dossier (2) € 196 € 823
Deurwaarder (3) € 0 € 0
Griffierecht (voor particulieren)
Kantongerecht (4)  € 0 € 0
Rechtbank (5) € 79 € 79
Kostenveroordeling kanton
Belang > € 0 tot € 500 (6) € 246 € 456
Belang > € 500 tot € 1.250 (6) € 673 € 1.073
Belang > € 1.250 tot € 2.500 (6) € 723 € 1.323
Belang > € 2.500 tot € 5.000 (6) € 772 € 1.773
Belang > € 5.000 tot € 10.000 (6) € 823 € 2.073
Kostenveroordeling rechtbank
Belang > € 0 tot € 10.000 (6) € 2.432 € 3.968
Belang > € 10.000 tot € 20.000 (6) € 2.500 € 4.760
Belang > € 20.000 tot € 40.000 (6) € 2.627 € 6.101
Nakosten (7)

(1)  gebaseerd op een kort incasso advies met een tijdsbesteding van 3 uur (geen (concept) conclusie van antwoord/verzetdagvaarding of zitting bij de rechtbank)
(2)  gebaseerd op een volledig incasso dossier met een tijdsbesteding van 10 uur (inclusief (concept) conclusie van antwoord/verzetdagvaarding en een zitting bij de rechtbank)
(3)  gebaseerd op dagvaarding en (indien van toepassing) betekening vonnis (exclusief informatiekosten)
(4)  vordering vanaf € 500, maar niet meer dan € 25.000 (anders rechtbank)
(5)  vordering vanaf € 25.000, maar niet meer dan € 98.000
(6)  o.b.v. verrichte werkzaamheden en het belang van de zaak (als u de rechtszaak verliest)
(7)  o.b.v. verrichte werkzaamheden na het vonnis (als u de rechtszaak verliest)


Gesubsidieerde rechtsbijstand (toevoeging)

Heeft u juridisch advies nodig of bijstand bij een procedure en kunt u geen advocaat betalen? Dan heeft u misschien recht op een vergoeding voor de kosten van rechtsbijstand. Dit heet een toevoeging.

Voorwaarden gesubsidieerde rechtsbijstand

U moet aan een aantal voorwaarden voldoen om gesubsidieerde rechtsbijstand te krijgen. Uw advocaat gaat met u door de voorwaarden heen en vraagt vervolgens een toevoeging voor u aan. Als u recht heeft op een toevoeging, betaalt u altijd een eigen bijdrage.

De eigen bijdrage is afhankelijk van de hoogte van uw inkomen en vermogen

Wanneer u recht hebt op een tegemoetkoming in de advocaatkosten geldt: hoe hoger uw inkomen is, hoe hoger uw eigen bijdrage is, dus hoe meer u zelf moet betalen. Daarnaast worden voorwaarden gesteld aan de hoogte van het vermogen. Bij de beoordeling van uw aanvraag om een bijdrage in de kosten, gaat men uit van uw inkomen en vermogen van twee jaar vóór het huidige jaar. Dit noemen we het peiljaar. De gegevens krijgt men van de Belastingdienst.

Is uw inkomen in de afgelopen twee jaar fors veranderd?

Bent u in die twee jaar opeens veel minder gaan verdienen, waarbij uw inkomen fors is gedaald? Of kwam u in het peiljaar niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand en is uw inkomen en/of vermogen gedaald waardoor u nu wel in aanmerking komt? Dan kunt u de Raad voor de Rechtsbijstand vragen om naar uw huidige financiële situatie te kijken, in plaats van die van twee jaar geleden. Dit heet een verzoek om peiljaarverlegging. Uw advocaat kan u hierbij helpen.

Bijzondere bijstand voor rechtsbijstand

Voldoet u aan de voorwaarden, dan kunt u voor de eigen bijdrage, deurwaarderskosten en griffierechten bijzondere bijstand aanvragen bij uw gemeente. Uw advocaat kan u hier meer over vertellen.

Tabel Eigen Bijdragen Toevoeging (normen voor 2018)
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar (2016)

eigen bijdrage alleenstaand alleenstaand gehuwd / samenwonend of éénouder-gezin met minderjarig(e) kind(eren)
van tot van tot
€ 196 € 0 € 19.100 € 0 € 26.500
€ 360 € 19.101 € 19.800 € 26.501 € 27.500
€ 514  € 19.801 € 20.800 € 27.501 € 28.800
€ 669  € 20.801 € 22.700 € 28.801 € 32.100
€ 823  € 22.701 € 26.900 € 32.101 € 38.000
geen toevoeging € 26.901 en hoger € 38.001 en hoger

Vermogen

U heeft geen recht op gesubsidieerde rechtsbijstand als uw box 3 vermogen in het peiljaar (2016) hoger was dan het zogenoemde heffingsvrije vermogen van € 24.437 per persoon.

Deurwaarder

De kosten die de deurwaarder rekent voor het officieel overhandigen van een gerechtelijk stuk (zoals een dagvaarding of een vonnis) vallen ook onder de toevoeging en worden dus niet in rekening gebracht. Bijkomende kosten die de deurwaarder moet maken, zoals bijvoorbeeld het opvragen van een uittreksel bij de gemeente voor het nakijken van het adres waar hij de dagvaarding moet betekenen, moet u wel zelf betalen.

Griffierechten

Dit zijn de kosten voor het starten van een procedure bij de rechter. Heeft u een toevoeging voor de oplossing van dit probleem ontvangen, dan betaalt u een lager tarief aan griffierechten.

Proceskosten

Als u een rechtszaak voert en verliest, kan de rechter beslissen dat u (een deel van) de proceskosten van de andere partij moet betalen. Als u de zaak wint, kan de rechter beslissen dat de andere partij uw eigen bijdrage en de griffierechten (gedeeltelijk) aan u terugbetaalt.

De tegemoetkoming in de kosten van rechtsbijstand geldt niet voor de proceskostenveroordeling.

Omdat u een tegemoetkoming rechtsbijstand heeft ontvangen, is bij een proceskostenveroordeling in uw voordeel, het salariskosten deel van de proceskostenvergoeding bestemd voor uw advocaat, het griffierecht deel voor de rechtbank en het betekeningskosten deel voor de deurwaarder.


Lichte Advies Toevoeging (LAT)

Soms heeft u genoeg aan een kort advies over uw probleem en kan uw advocaat zijn werkzaamheden binnen drie uur afronden. Met een LAT bespaart u dan een deel van de eigen bijdrage uit.

Eigen bijdrage Lichte Advies Toevoeging (LAT)

Voor de lichte adviestoevoeging gelden afwijkende inkomensnormen en eigen bijdragen. De normen per 1 januari 2018 zijn:

Tabel Eigen Bijdragen Lichte Advies Toevoeging (LAT) (normen voor 2018)
Fiscaal jaarinkomen in het peiljaar (2016)

eigen bijdrage alleenstaand alleenstaand gehuwd / samenwonend of éénouder-gezin met minderjarig(e) kind(eren)
van tot van tot
€ 77 € 0 € 19.800 € 0 € 27.500
€ 129 € 19.801 € 26.900 € 27.501 € 38.000
geen toevoeging € 26.901 en meer € 38.001 en meer

Toegang tot betaalbare rechtshulp bij incassovragen en problemen
Stichting Mindercasso maakt zich sterk voor goede en betaalbare rechtsbijstand aan mensen die dat nodig hebben, maar de middelen moeilijk kunnen vinden.

Op onze website leggen wij vragen over incassoprocedures helder uit en dragen wij oplossingen aan hoe daarmee om te gaan. Ons landelijk dekkend netwerk van vrijwilligers is het hele jaar door 24/7 per mail, chat en telefoon bereikbaar voor mensen met dringende incassovragen en problemen. Onze hulp is gratis.

Contact
Neem contact met ons op via het reactieformulier.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.