25 november 2016

Over ons

toegang tot betaalbare rechtshulp bij incassovragen en problemen
Stichting Mindercasso maakt zich sterk voor goede en betaalbare rechtsbijstand aan mensen die dat nodig hebben, maar de middelen moeilijk kunnen vinden.

Op onze website leggen wij vragen over incassoprocedures helder uit en dragen wij oplossingen aan hoe daarmee om te gaan. Ons landelijk dekkend netwerk van vrijwilligers is het hele jaar door 24/7 per mail, chat en telefoon bereikbaar voor mensen met dringende incassovragen en problemen. Onze hulp is gratis.

Waar nodig brengen we mensen in contact met ervaren sociaal advocaten, voor gratis (pro deo) juridisch advies en gesubsidieerde juridische bijstand.

efficiënte bedrijfsvoering opkopers van schulden
Mindercasso is ontstaan naar aanleiding van een recente marktverkenning van de grotere spelers in de markt voor overgekochte schulden. Hieruit blijkt dat de grootste schuldenkopers in Nederland (Lindorff, Intrum Justitia, Hoist, DirectPay, arvato Infoscore, InVesting en Marjoc) inmiddels allemaal beschikken over ‘online portals’ waarop consumenten 24/7 kunnen inloggen om hun openstaande vorderingen te kunnen bekijken en betalen. Digitale call centers en mail servers bellen en mailen automatisch uit naar consumenten met herinneringsberichten om op tijd de openstaande vorderingen te betalen. Consumenten worden door lange wachtrijen voor inkomende telefoongesprekken feitelijk gedwongen zoveel mogelijk schriftelijk via hun persoonlijke digitale omgeving hun vragen te stellen. De beantwoording van deze vragen wordt ook zoveel mogelijk schriftelijk afgedaan.

De gehele bedrijfsvoering is efficiënt ingericht op het overeenkomen van een (tijdelijke) betalingsregeling met de consument. Consumenten die niet voldoende kunnen aflossen, worden door ingeschakelde gerechtsdeurwaarderskantoren aangemaand om te betalen. Deurwaarders worden door opdrachtgevers geïnstrueerd om daarbij maximale druk uit te oefenen.

het speelveld wordt steeds ongelijker
In het gerechtelijk incassotraject (dagvaarding, vonnis en beslag) blijft de dagvaardings- en de verzetsprocedure bij veel consumenten volledig onderbelicht, terwijl er vaak (nog) formeel en inhoudelijk verweer kan worden gevoerd. Daarbij komt dat consumenten vaak niet eens naar de oorspronkelijke vordering vragen; het verkrijgen van een betalingsregeling staat meestal voorop. Hierdoor krijgen wij vaak pas vragen van consumenten op het moment dat er beslag wordt gelegd. Op dat moment hebben veel consumenten de kans om op te komen tegen de vordering (of het verstekvonnis) al lang verspeeld, waardoor het beslag vaak niet meer kan worden tegen gehouden.

Wij willen het bestaande speelveld graag weer wat gelijker maken, door de spelregels iets aan te passen voor opkopers van schulden.

gebrekkige kennis over incassobureaus bij consumenten
Consumenten weten niet goed wat een incassobureau wel en niet mag doen. Het gebrek aan kennis is het grootst onder laagopgeleiden en mensen met een laag inkomen, die vaak kampen met een bredere schuldenproblematiek. Bovendien zijn consumenten ook slecht in staat om onterechte vorderingen en onterechte kosten te herkennen en daarop actie te ondernemen.

Relevante informatie is niet makkelijk te vinden en te begrijpen. Daarbij komt dat bewindvoerders, schuldhulpverleners en medewerkers van incassobureaus ook niet altijd beschikken over voldoende tijd of kennis om consumenten goed te informeren.

Door het gebrek aan kennis gaan consumenten sneller tot betaling over (anderen juist niet terwijl zij wel moeten betalen), ondervinden zij meer stress en klagen zij bovendien minder, waardoor het probleem slecht zichtbaar blijft.

Door consumenten te voorzien van duidelijke informatie wil Mindercasso de kennis bij het publiek vergroten over hoe een incassotraject verloopt.


Privacyverklaring
Wij respecteren uw privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) (voorheen de Wet bescherming persoonsgegevens).


Disclaimer
Mindercasso is zorgvuldig als het gaat om het geven van betrouwbare en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Zij kan echter niet garanderen dat deze informatie altijd foutloos, volledig en actueel is. Daarom kunnen aan de informatie op deze website geen rechten worden ontleend. Verder aanvaardt Mindercasso geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie.

Op de website kunnen hyperlinks of andere verwijzingen naar informatie van (niet-)commerciële instellingen en organisaties zijn opgenomen. Mindercasso is niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites en informatie van derden.


Contact
Geen antwoord gevonden op onze website? Neem contact met ons op via het reactieformulier.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.