27 november 2016

Verschil incassobureau en deurwaarder


Incassobureau

Een bedrijf dat voor andere bedrijven en personen rekeningen probeert te innen. Een incassobureau heeft geen dwangmiddelen en geen wettelijke status; iedereen kan een incassobureau beginnen.

Intimiderend gedrag incassobureau
Brieven van incassobureaus kunnen soms heel dreigend zijn. Maar weet dat incassobureaus niet mogen dreigen met (rechts)maatregelen waarvoor zij volgens de wet geen bevoegdheid hebben. Zo mag een incassobureau bijvoorbeeld geen ontruimingen doen, gedwongen verkopen uitvoeren of beslag leggen op bankrekeningen, loon of uitkeringen. Ook mogen zij geen (concept)dagvaardingen uitbrengen (dat mag alleen een deurwaarder), dreigen met BKR-registratie of zeggen een rechtelijke uitspraak te hebben, terwijl dit niet zo is.

Incassobureaus mogen u ook niet agressief benaderen. Agressief benaderen is bijvoorbeeld schelden, bang maken, stellig beweren dat u de proceskosten moet betalen of contact opnemen via sociale netwerken, de werkgever of de uitkeringsinstantie.

Incassobureaus mogen contact met u opnemen om u te laten betalen. Maar zij mogen u niet overspoelen met sms-berichten, e-mail of telefoontjes.

Ontvangt u een brief van een incassobureau, controleer dan de volgende onderwerpen:

  • klopt de hoofdsom?
  • zijn er naast de hoofdsom extra kosten in rekening gebracht?
  • zijn de extra kosten die in rekening worden gebracht ook (op de juiste manier) aan u gemeld?

(Gerechts-)deurwaarder

Een gerechtsdeurwaarder is een openbaar ambtenaar die een aantal wettelijke taken mag uitvoeren, zoals:

  • het betekenen van een dagvaarding, dat wil zeggen: persoonlijk afgeven of achterlaten in een gesloten enveloppe. Hierdoor staat vast dat iemand van de inhoud kennis heeft genomen (of kunnen nemen). Als de dagvaarding niet in persoon is betekend, maar in een gesloten enveloppe is achtergelaten, dan staat dus (nog) niet vast dat iemand kennis heeft genomen van de dagvaarding;
  • akten opmaken, zoals een proces-verbaal waarin staat welke zaken onder een beslag vallen. Of feitelijke constateringen staan zoals in een geschil tussen het al dan niet ontruimd hebben van een woning. In dat geval gaat de deurwaarder langs en kijkt of de woning ook echt ontruimd is. De deurwaarder zal de toestand die hij aantreft beschrijven en vastleggen in een proces-verbaal, wat dan dwingende bewijskracht krijgt;
  • beslag leggen, wat kan met toestemming vooraf van de rechtbank of op basis van een titel. Een titel is bijvoorbeeld een uitspraak van een rechtbank die deze uitspraak neerlegt in een vonnis. Met dit vonnis mag de deurwaarder geld of goederen in beslag nemen en verkopen om de openstaande vordering te voldoen; en
  • panden ontruimen, al dan niet met behulp van de politie.

Veel deurwaarderskantoren hebben ook een incasso afdeling. Wanneer ze optreden als incassobureau, hebben ze ook die status en dus niet de status van gerechtsdeurwaarder. Dit betekent dat zij zich dan dienen te houden aan de regels die gelden voor incassobureaus. Zij mogen dan bijvoorbeeld niet dreigen met het leggen van beslag.


Toegang tot betaalbare rechtshulp bij incassovragen en problemen
Stichting Mindercasso maakt zich sterk voor goede en betaalbare rechtsbijstand aan mensen die dat nodig hebben, maar de middelen moeilijk kunnen vinden.

Op onze website leggen wij vragen over incassoprocedures helder uit en dragen wij oplossingen aan hoe daarmee om te gaan. Ons landelijk dekkend netwerk van vrijwilligers is het hele jaar door 24/7 per mail, chat en telefoon bereikbaar voor mensen met dringende incassovragen en problemen. Onze hulp is gratis.

Contact
Neem contact met ons op via het reactieformulier.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.