27 november 2016

De voordelen van een incasso advocaat

  • een advocaat wordt door de wederpartij meteen serieus genomen
  • een advocaat staat neutraal in een geschil en kan daardoor onderscheid maken tussen juridisch relevante argumenten en de emotionele kant van het verhaal
  • een advocaat heeft geen schriftelijke machtiging nodig
  • een advocaat kent als geen ander de procedurele regels
  • een advocaat heeft een verplichte beroepsaansprakelijkheidsverzekering
  • een advocaat houdt voortdurend zijn kennis op peil

Voor veel mensen bestaat er toch een drempel om naar een advocaat te stappen
Deze drempel wordt vaak gevormd door het beeld dat men heeft over de hoge kosten van een advocaat. Toch is het verstandig u hierdoor niet te laten weerhouden om advies te vragen aan een advocaat. In een eerste gesprek van ongeveer twintig minuten legt u uw probleem uit aan uw advocaat. Hij bespreekt uw standpunten en geeft een inschatting van de kansen van uw zaak. Ook legt hij uit wat zijn toegevoegde waarde als uw advocaat kan zijn. Bij veel kantoren is dat oriëntatiegesprek gratis.

Na dit gesprek weet u ook meer over de te verwachten kosten van een procedure
Komt u in aanmerking voor een (pro deo) toevoeging, dan zijn deze kosten goed te overzien. Komt u niet in aanmerking voor een toevoeging, dan kunt vaak u in overleg met de advocaat een afspraak maken over de kosten. Aan de hand  daarvan kunt u dan bepalen of u het de investering waard vindt.

Zoals u kunt lezen in de incasso dossiers op de voorpagina, is het in veel gevallen de moeite waard om een advocaat in te schakelen. Door tussenkomst van de advocaat wordt  uw schade vaak beperkt en in sommige gevallen zelfs geheel voorkomen.


Zelf procederen bij de kantonrechter (valkuilen)
Voor zaken die door de Kantonrechter worden behandeld hoeft niet verplicht een advocaat ingeschakeld te worden, U kunt dus zelf verweer voeren. Dit kan gezien worden als een voordeel omdat daarmee advocaatkosten worden bespaard. Let u daarbij wel op een aantal procesrechtelijke valkuilen.

Enkele voorbeelden uit de praktijk:

Valkuil 1
Cliënt krijgt een dagvaarding en vergeet hiervoor bijstand van een advocaat te vragen. Ze stuurt een brief naar de rechtbank met de vraag of ze uitstel kan krijgen. Dit uitstel wordt gegeven, maar dan vergeet ze voor de nieuwe datum alsnog een antwoord te geven op de dagvaarding. Vervolgens wordt door de rechtbank vonnis gewezen op tegenspraak, omdat mevrouw, doordat ze uitstel heeft gevraagd, geacht wordt te zijn verschenen. Dat betekent dat ze niet meer in verzet kan gaan tegen het vonnis en alleen nog hoger beroep open staat.

Behalve dat de kosten voor hoger beroep  veel hoger zijn, heeft mevrouw zomaar een kans laten glippen om haar zaak inhoudelijk voor te leggen aan een rechter. Na het hoger beroep is er geen mogelijkheid meer om de zaak nogmaals op de feiten te laten toetsen door een rechter, mocht het vonnis onverhoopt tegenvallen. Om in hoger beroep te mogen gaan moet het belang van de zaak ook meer bedragen dan € 1.750.

Had mevrouw op tijd een advocaat ingeschakeld, dan had deze nog een tweede keer uitstel kunnen vragen. En ervoor kunnen zorgen dat er een goed onderbouwd antwoord op de dagvaarding op tijd naar de rechtbank was gegaan. Inhoudelijk was er namelijk wel een en ander op de dagvaarding aan te merken.

Valkuil 2
Cliënt laat zich bijstaan door een gemachtigde, niet zijnde advocaat. Mevrouw kiest er voor om zelf niet naar de comparitie van partijen te gaan en laat de gemachtigde alleen gaan. De advocaat van de wederpartij vraagt op de zitting om een schriftelijke machtiging waaruit blijkt dat de gemachtigde optreedt voor mevrouw. Deze kon hij niet overleggen. De advocaat stelt zich vervolgens op het standpunt dat mevrouw dan niet op de comparitie is verschenen en het recht op verweer heeft prijsgegeven. De rechtbank volgt het standpunt van de advocaat, waardoor de gemachtigde niet inhoudelijk mag reageren op de standpunten van de wederpartij. Uiteindelijk wordt vonnis gewezen in het voordeel van de wederpartij.

Een bekwaam jurist had vooraf voor een schriftelijke machtiging gezorgd. Als mevrouw een advocaat had ingeschakeld, dan was er zelfs geen schriftelijke machtiging nodig geweest. Van een advocaat wordt geen machtiging verlangd, aangezien van hem mag worden verwacht dat hij niet voor iemand optreedt zonder daartoe opdracht te hebben gekregen.

Valkuil 3
Er ligt loonbeslag bij meneer op basis van een verstekvonnis uit 2001.  Mijnheer geeft aan dat hij de hoofdsom al tweemaal heeft afbetaald en dat hij van het loonbeslag af wil. Bij navraag blijkt dat  er nog een bedrag van € 21.000 open te staan. De oorspronkelijke hoofdsom bedroeg € 14.000, de rest is rente en incassokosten. Als meneer op het moment van beslag leggen meteen contact met een advocaat had opgenomen, dan had deze nog inhoudelijk verweer kunnen voeren. Door in verzet te gaan had de advocaat bovendien de incassokosten en mogelijk ook de contractuele rente kunnen laten matigen.


Toegang tot betaalbare rechtshulp bij incassovragen en problemen
Stichting Mindercasso maakt zich sterk voor goede en betaalbare rechtsbijstand aan mensen die dat nodig hebben, maar de middelen moeilijk kunnen vinden.

Op onze website leggen wij vragen over incassoprocedures helder uit en dragen wij oplossingen aan hoe daarmee om te gaan. Ons landelijk dekkend netwerk van vrijwilligers is het hele jaar door 24/7 per mail, chat en telefoon bereikbaar voor mensen met dringende incassovragen en problemen. Onze hulp is gratis.

Contact
Neem contact met ons op via het reactieformulier.

Click or drag files to this area to upload. You can upload up to 5 files.